APFM
APFM Junta Directiva
Junta Directiva de l’Associació de la Premsa Forana de Mallorca

 

  Càrrec Nom i Llinatges Publicació (Població)
   President Rafel Puigserver Pou Es Saig  (Algaida)
  Vicepresident Bartomeu Caldentey Vives Bellpuig  (Artà)
  Secretari Xavier Bestard Garau Caymaritx  (Caimari)
  Tresorer Magi Ferriol Bauzá Fent Carrerany  (Maria de la Salut)
  Vocal Maria Antònia Ferrer Vidal Coanegra  (Santa Maria)
  Vocal Rafel Oliver Grammatico N’Alí (Andratx)