APFM
APFM Campanya
Jo llegesc Premsa Forana

Per tal de fomentar la lectura i la consulta de les publicacions associades, des de l’Associació de Premsa Forana, es posa en marxa la campanya #jollegescpremsaforana.

Amb aquest objectiu, s’han dissenyat bosses i adhesius, a més de bolígrafs i penjolls, per donar a conèixer la nostra entitat i les publicacions. També es distribuiran els dissenys per les xarxes socials per contribuir a la lectura de les nostres publicacions.

El disseny dels adhesius, bosses i xarxes socials s’ha encomanat a l’empresa Melicotó.